thiết kế

thi công

Thiết kế và thi công hồ chứa hải sản , bể chứa nhà hàng , quán ăn , vựa, nhà hàng, hồ cá , ho hai san

Hệ thống hải sản Biển Xanh Q9 .

Một hệ thống hồ hải sản gồm các phần cơ bản sau: + Bể chứa cá. + Hệ thống oxi. + Hệ thống sủi khí. + Hê thống làm lạnh.

Một hệ thống hồ hải sản gồm các phần cơ bản sau: + Bể chứa cá. + Hệ thống oxi. + Hệ thống sủi khí. + Hê thống làm lạnh.

Bài đăng liên quan